Elementálok

2:29 Ádám 4 CommentsAz elementál egy olyan lény, mint a boszorkányok familiárisa, de míg ott kötelezően állat alakját veszi fel a segítőszellem, úgy itt az elementál alakja teljes egészében előhívójától függ. (Persze ez nem zárja ki az állatalakot sem.) Minden elemi mágusnak csak egy elementálja lehet, és bár az elementálok nem halnak meg, életük hossza az őket megidéző ember élettartamától függ. Ha gazdájuk meghal, többé senki nem lesz képes megidézni.

Az elementál mindig az elemi mágus fő eleméből épül fel, (bár alapvetően mindegyik tiszta apeironból áll) és bár alakját képes változtatni, mindegyiknek van egy főalakja, ez az, amiben megjelenik. (Például Ádám elementálja levegőelementál, és főalakja egy hosszú hajú nő, így jelenik meg általában. Ugyanakkor képes széllé változni, átférni kulycslyukakon, sassá alakulni... tehát változtatni az alakját.) A levegőelementálok változtatják leggyorsabban alakjukat, a földelementálok a leglassabban. (levegő > víz > tűz > föld)

Az elementálok akkor jelennek meg, ha teremtőjük hívja őket. Fontos, hogy minden elementált maga az előhívója nevezzen el (anélkül meg sem idézhetők). Gyakran a névnek magának is jelentése van, de onnantól kezdve, hogy ezzel megidéznek egy elementált, maga a név válik varázsszóvá. Éppen ezért óvakodni kell attól, hogy egyszerű, hétköznapi szót válasszunk névnek, hiszen feleslegesen nem akarjuk megidézni elementálunkat. Az ilyen nevek általában bonyolultabbak, idegen, esetleg ókori vagy kihalt nyelvből vannak, de léteznek teljesen kitalált, egyedi nevek. Ez utóbbiak a legerősebbek. (Tehát gyakoribb, hogy egy elementált nem Samanthának, hanem Ofüsszosznak hívnak.)
Az elementáloknak a néven kívül 3 fontos tulajdonságuk van: az (fő)alak, a személyiség és a képesség. Egyes elementálok képesek beszélni is, de ezen tulajdonságuk gyakran a képességükkel függ össze.


Az alak: Mint már említettük létezik az elementáloknak egy főalakja, melyben megjelennek. Ezt az idéző dönti el, milyen legyen. Az elemi mágusok sokszor évekig tökéletesítik elementáljuk alakját. Addig formálják elemüket, amíg nem sikerül egy számukra tetsző formát, alakot létrehozni. Ez ekkor még csupán egy üres váz, akárha egy szobor lenne.

A képesség: A familiárisokhoz hasonlóan fő feladatuk idézőjük védelme, erejének növelése. Segítenek abban, hogy az elemi mágikus varázslatok könnyebben elvégezhetők legyenek, és a lelki egyensúly megtartásában is nagy szerepük van.
Alapképességük, hogy felismerik a többi elemi mágust és azok familiárisait, ugyanakkor az ártó szándékot is észlelik. Emellett az idéző elláthatja őket plusz képességekkel, de ezek nincsenek pontosan meghatározva.
Egyes elemi mágusok azokkal a képességekkel ruházzák fel elementáljaikat, amikben ők maguk gyengék, míg mások pont az erősségeiket adják át nekik. Az elementálok nem hibáznak, nem rontanak el varázslatot, ők nem valódi lények, hanem a mágia különösen tiszta és egyedi megjelenési formái. Éppen ezért mindent tökéletesen végre tudnak hajtani, persze csak, amíg nem "merülnek le".


(Lemerülés: Ahogy az elemi mágusoknak sincs végtelen erejük, úgy az általuk életre hívott elementálok is kifogynak egy idő után a szuszból, ekkor el kell bocsátani őket, hogy aztán egy újabb alkalommal ismét megidézhetőek legyenek. Az elementál képes energiáit átadni idézőjének, de ez fordítva is működik, akár a gazdája is kölcsönözhet neki valamennyit saját energiájából.)

Az elementál képes lehet fennhangon beszélni, ha képességei között ez is szerepel. Összesen öt képességet kaphat gazdájától, ezeket az idézés során hangosan el kell sorolni. Minden elementál tud kommunikálni a gazdájával, de mind egyedi módon. Péládul olvashatnak egymás gondolataiban, lehetnek szín- vagy fényjelzéseik, mutogathatnak...

A személyiség: Fontos az is, milyen főbb tulajdonságokkal ruházzuk fel elementálunkat, bár van, hogy ezek módosulnak az idők során. Minden elementál öt alap személyiségjeggyel idéződik meg először, ezeket maga az idéző választja meg. Az idézés során ezeket eleméhez kapcsolódóan adja hozzá az elementálhoz (például tűzből megformálja, levélre írja, vízcseppekből kirakja vagy éppen ujjaival a levegőbe írja).


Az elementál megidézése:
Az elementál idézése rituális folyamat, évszázadok óta ugyanúgy végzik el. Először létre kell hozni az "oltárt". Ez mindenkinél más lehet. A pyromágusok a leggyakrabban tábortűz mellett idézik meg először elementáljukat. De lehet oltár egy nagy szikla, egy kupac föld, egy kisebb tó vagy pocsolya, vagy éppen egy léggömb is. Fontos tudni, hogy minél "minőségibb" az oltár annál jobban sikerül az idézés. Előfordulhat, hogy a koszos pocsolyában létrehozott vízelementál megidézéskor dühös, s ilyenkor először ki kell engesztelni valamivel. Bár az elementálok mágiából állnak, úgy tűnik, érzéseik vannak.
Az oltár létrehozása után meg kell formálni az alakot, majd arra rájuttatni valamilyen módon a személyiségjegyeket. Például belevésni a sziklatestbe, létrehozni a szót tűzből/vízből/levegőből és a test anyagához adni...
Ezek után hangosan el kell sorolni a képességeket, végül a névvel életre hívni az elementált.

4 megjegyzés:

Általánosan az elemi mágiáról

0:17 Ádám 0 Comments

A négy elem

Az elemi mágia alapja, a minket körülvevő világot felépítő négy elem. Ezek a víz, a tűz, a föld és a levegő, szakszavakkal: aqua, caeli, terra és ignis.

Az ókorban a filozófusok azt az anyagot keresték, amiből minden származik, ezt nevezték ősanyagnak, vagyis arkhénak.

Epheszoszi Hérakleitosz úgy gondolta, hogy ez a tűz. Thalész viszont a vizet tekintette minden dolog alapanyagának. Az ő eredeti gondolatait nem ismerjük pontosan, de Arisztotelész azt feltételezte, hogy Thalész az élőlények és a víz szoros kapcsolatából következtetett erre. Úgy tapasztalta, hogy minden élő dolog tartalmaz valamennyi nedvességet, ezért gondolta a vizet minden dolog lelkének és a teremtett világ lényegének.

Anaximandrosz az arkhét, vagyis az ősanyagot nem egy már ismert elemben látta megtestesülni, mivel szerinte mind a négy őselem korlátozott létező. Az ő filozófiájában jelenik meg az apeiron, mint arkhé, ami tulajdonságait tekintve meghatározhatatlan, megnevezhetetlen és végtelen. Képes megszabni a négy elem keletkezését, pusztulását és egyensúlyukat. Ő úgy gondolta, hogy az apeiron létrehozta a hideget és a meleget, majd a nedvességet és a szárazságot. Ezek az elemek egyensúlyban vannak, és, hogy ez így is maradjon, arra az apeiron ügyel. Emellett fontos gondolata még az ókori filozófusnak, hogy a világ amiben élünk, és amit érzékelünk, nem az egyetlen létező világ, csupán egy a folyamatosan születő és pusztuló világok közül.

Anaximenész próbálta a két elméletet (Thalészét és Anaximandroszét) egybegyúrni, ő a levegőt tette meg ősanyagnak, ami egyrészt létező és megtapasztalható, mint Thalész elméletében a víz, ugyanakkor láthatatlan és megfoghatatlan, mint az apeiron Anaximandrosznál. Ezen elmélet szerint a levegőből sűrűsödés és ritkulás révén alakult ki a többi elem.

Arisztotelész Anaximandrosz munkájához nyúlt vissza a saját teóriájának megalkotásakor, ezért rendszere nagyban hasonlít elődjééhez:

Föld
Tűz
Víz
Levegő
 száraz 
 száraz 
 nedves 
 nedves 
hideg
meleg
hideg
meleg

A félkövérrel jelölt szó az adott elem őstulajdonsága. Arisztotelésznél az apeiron éterként szerepel, nála ez az ötödik elem.

Az éter, avagy az apeiron


Az ötödik elem, amit az ókori görög filozófusok apeironnak neveztek. "Az apeiron rejti magában az elemek irányításának képességét, ez a mana egy speciális változata. Varázslatainkat a mana segítségével hozzuk létre, erre valamennyi varázstudó képes, az apeiront azonban csak az elemi mágusok képesek befolyásolni."

/Idézet Várffy-Zoller Róbert - Az elemi mágia kialakulása című dolgozatából/
Az elemi mágia megjelenése és a mágusok


A tudósok valószínűsítik, hogy a képesség sok emberben ott szunnyad, de csak töredékük válik képessé használatára. Az elemi mágia alapvetően egy végső védelmi mechanizmus, ami csak akkor lép működésbe, amikor a varázslót igazán nagy veszély fenyegeti. Emiatt lehet, hogy a legtöbb elementalista nem szívesen emlékszik vissza elemének megjelenésére, hiszen az általában egy kifejezetten rossz emlékhez, történéshez kötődik.

A megjelenés után azonnal képesek lesznek alap szinten használni, de csak évek munkájával lehet elsajátítani egy-egy elem tudatos, megfelelő használatát.

Az elemi mágia több, mint egy támadó, védekező harcrendszer. Az elementalisták a mindennapi életük során is tudják hasznosítani, nemcsak mugli találmányokat helyettesítve (esernyő, hajszárító, tűzhely...), de egyes varázslatokat is elfelejthetnek, mert elemükkel sokkal könnyebben és egyszerűbben véghez vihetik, amit terveztek.

Az elemi mágus hangulata és érzelmei erősen meghatározzák hogyan képes bánni az elemével. Bár az elem megjelenését általában erős negatív érzelem váltja ki (düh, elkeseredettség, félelem), teljes körű irányításához koncentrációra és lelki egyensúlyra van szükség. (Egyes elemeknél pl: a tűz, a düh is megfelelő lehet az alapok elsajátításánál, de ahhoz, hogy teljes magabiztossággal uralják képességeiket, náluk is érdemes a lelki békére törekedni.)

Ha a mágus képességeinek nem megfelelő (túl erős) varázslatot próbál végrehajtani, és nem tudja azt megszakítani, akár bele is halhat a próbálkozásba. Enyhébb esetben az illető elájul, teljesen kimerül. Abban az esetben, ha képességét a végletekig használja (túl sok varázslat egymás utáni végrehajtása), általában gyengeségérzet, láz, rossz közérzet lesz a következménye.

Az elemi mágusok elemüket gondolataik erejével irányítják, de eleinte hasznos, ha fókuszként kézmozdulatokat is használnak. Az elemek irányítása nagyfokú koncentrációt igényel, és főként erős képzelőerőt. A szegényes fantáziával rendelkező ember hiába elemi mágus, sosem lesz igazán jó a képessége irányításában. Bár természetesen a képzelet fejleszthető, amire az elemi mágikus képzésnek ki is kell térnie.

Az elemi mágus saját magát az elemével képtelen megsebesíteni (kivéve erős érzelmi felindulás, sokkhatás, trauma esetén). Vészhelyzetben a tudatalattija irányítja az elemet és védi meg ezzel a mágust. Ilyen esetekben természetesen az elementalista nincs tudatában annak, mit tesz.
Hosszú ideig tartó érzelmi labilitás kiválthatja az elem alvó állapotát. Ez egy ideiglenes helyzet, ilyenkor a mágus vagy nem képes használni az elemét, vagy nem olyan erősen mint korábban. Érzelmi trauma hatására a képesség gátlás alá kerülhet, mely csak akkor szűnik meg, ha a mágus megoldja belső konfliktusait. Ez akár évekig vagy egy életen át is tarthat.

Koncentrációs- és kontrollgyakorlatok, esetleg meditáció, relaxálás a mindennapokban szükségesek, hogy az elemi mágus lelki egyensúlya megmaradjon, és ezzel együtt az elem használata is könnyebb, magabiztosabb, magától értetődő legyen.

Az elemi mágia öröklődése nem tisztázott, a kutatók már abban sem biztosak, hogy nem kötődik vérvonalhoz. Jelenleg is kutatások folynak ebben a témában.

0 megjegyzés:

Vlinkolik

14:51 Ádám 0 Comments

Besorolása: XXX (képzett varázslóra, azonos elemű elementalistára nem veszélyes)
Elterjedése: Tölgyesekben, főként mérsékelt övi területeken. A fák tetején, lombkoronájukban élnek, párzási időszakban az odvakba költöznek.
Megjelenése: Feje és testfelépítése leginkább a házinyúléra hasonlít, de ennek fülei a feje két oldalán és nem a tetején találhatók, egyéb különbség még, hogy ezekből két pár van. Feje tetején két csápszerű nyúlvány található, szőre lehet egészen rövid, de kifejezetten hosszú is, mely mindennapi, gondos ápolást igényel.
Táplálkozása: Főként fagyönggyel és más, fákon élősködő parazitákkal táplálkozik.
Színváltozatok: Szürke és barna színben fordul elő, lepkeszárnyszerű fülei belseje változatos színű lehet, egyes kutatók szerint nem létezik olyan árnyalat, amiben ne fordulhatnának elő.
Érdekessége: 
- Csápszerű nyúlványai között elektromosságot, villámokat tud képezni, olyan akár egy sokkoló, de ezt csak támadás esetén használja. Támadni azonban csak különleges helyzetben szokott (félelem, sarokba szorítottsági érzet).
- Képes lebegni a levegőben. Mivel lábai nincsenek, valójában mindig a földtől pár cm-nyire lebegve közlekedik.
Elem, amihez kötődik: Levegő


0 megjegyzés:

Víz- és jégfőnix

14:47 Ádám 0 Comments

Besorolása: XX (ártalmatlan/szelídíthető)
Elterjedése: Hegyvidéki területeken, fennsíkokon, valamint nagy kiterjedésű édesvízű tavak mellett élnek.
Megjelenése: A kifejlett állat magassága 25-30 cm, szárnyfesztávolsága 75-80 cm. Fején pikkelyszerűen elrendeződő tollak, míg testén pehelyszerűek találhatók. Feje tetején néhány bóbíta van, szárnytollai közül pár élete során elszarusodik, megkeményedik: a vízfőnixnek csontszerű lesz, a jégfőnixnek jégszerű, sokkal törékenyebb. Csőre rövid, hegyes, lábai kapaszkodásra alkalmasak.
Táplálkozása: Kemény héjú magokkal, lágyszárú növényekkel táplálkozik.
Színváltozatok: Csak kék színben fordul elő, mintái lehetnek fehérek, lilák vagy halványzöldek.
Érdekessége: Víz- és levegőmágiára is képes mind a két faj.
Vízfőnix: Kisebb mértékben képes eső idézésére, oxigénhiányos közegben sem fullad meg, valamint képes kivonni a vizet a levegőből.
Jégfőnix: Képes változtatni a levegő hőmérsékletét, egészen a fagyasztásig, valamint különböző illatokat kelteni. Ha egyszer már érezte valaminek az illatát, azt bármikor képes utánozni. Kiszűri a mérgeket a levegőből, és a semmiből hoz létre vizet.
Elem, amihez köthető: Víz és levegő


0 megjegyzés:

Gamblit

14:42 Ádám 0 Comments


Besorolása: X (unalmas)
Elterjedése: Nagyon ritka faj, már csak alig pár helyen találkozhatunk vele. A legtöbb példány a Mangrowe-erdőben él, azon belül az elkerített részen, de egy kisebb kolónia a turisták által látogatható területen is van.
Élőhelye: Csak vízben képes megélni, abból kikerülve maximum két percig bírja, aztán elpusztul.
Megjelenése: Nagyon apró lények, a kifejlett példányok is alig féltenyérnyiek. Alakjuk polipéra emlékeztet, de szemeik sokkal nagyobbak, fejméretükhöz képest aránytalanul nagynak tűnhetnek, de ez valamiféle furcsa bájt kölcsönöz nekik. Mintázata lehet pöttyös, spirálos, négyzetes vagy körös.
Táplálkozása: Kisebb vízi élőlényekkel táplálkozik, de csapatban a nagyobb halakat is képesek elejteni.
Színváltozatok: Rózsaszín, piros, kék és lila színekben fordul elő. Mintái feketék vagy fehérek lehetnek, de a legritkább példányoknak fényben ezüstnek tűnő, sötétben fluoreszkáló mintái vannak.
Érdekessége: Képesek kiszűrni a vízből a szennyező anyagokat, valamint egyszerűbb vízmágiára, mint például a víz hőmérsékletének és sűrűségének változtatása. A kék példányok meg is tudják fagyasztani a vízfelszínt, míg a fluoreszkáló egyedek képesek a víz kisebb részeket kiemelni, és formázni azokat. Ezen képességükkel el tudnak kapni a víz felett repülő rovarokat, amiket szívesen fogyasztanak.
Elem, amihez köthető: Víz


0 megjegyzés:

Sárkányló

14:38 Ádám 0 Comments

Besorolása: XXXX (veszélyes, kezelése szaktudást igényel, csak magasan képzett varázsló vagy erős elemi mágus tud bánni vele)
Elterjedése: Aktív vagy már kialudt vulkánok közelében, de nem ritka, hogy erősen földrengéses területeken is megjelennek. A sárkányló társasági lény, csordákban élnek, egyedül sosem találkozhatunk velük. Az embereket nem szívlelhetik, tűz vagy föld elemi mágusoknak is kicsi az esélyük rá, hogy képesek legyenek megszelídíteni.
Megjelenése: Testalkata hasonló a legtöbb patás állatéhoz, de leginkább a lovakéhoz. Izmos testét, vastag szőr borítja, mely a gerince mentén tarajszerűen feláll. Bokái körül a szőre vastagabb, hosszabb és sötétebb. Homlokán és orrnyergén több szarv található, melyek közül a két legnagyobb tekinthető főszarvnak. Ezek csavarosan két oldalra hajolnak. Farka hosszú, csontos, szőrrel borított.
Táplálkozása: Növényevő, de, ha alkalma van rá, szívesen fogyaszt lávát, vagy rágcsál forró széndarabokat.
Színváltozatok: Csak kék-fehér színben fordul elő, melyet fekete minták hálóznak be.
Érdekessége: Korábban vadásztak rá egyes részei miatt: főleg szarvát és gyomrát értékesítették. Szarvából jó minőségű késeket készítettek, pora pedig nyugtatóként és hallucinogén szerként van nyilvántartva. Gyomra erős, tűzálló, ezért korábban kesztyűként adták el, de mára minden része tiltott, forgalomba nem hozható árunak minősül.
Elem, amihez köthető: Tűz és föld


0 megjegyzés:

Sárkányleopárd

14:36 Ádám 0 Comments

Besorolása: XX (ártalmatlan/szelídíthető)
Elterjedése: Mocsaras területeken, édesvizű tavak mellett és kisebb patakok közelében élnek. Nem nehéz találkozni velük, de képzett elemi mágus nélkül megközelíteni őket nem ajánlatos.
Megjelenése: A kifejlett lény hossza 20-25 cm. Kinézetre hasonlít a sárkánytigrisekre, de nem olyan tömzsi testfelépítésű. Orrán, homlokán és feje tetején szintén tüskék és szarvak találhatók, de farka végén nem. Karmait képes visszahúzni, szeme viszonylag nagy, pupillája kerek.
Táplálkozása: Kizárólag lepkékkel és szitakötőkkel táplálkozik, de szelidített fajtája a léggyel is megelégszik.
Színváltozatok: Kizárólag kék-lila színben fordul elő, melyet fekete minták hálóznak be. Bundája hasi része fehér.
Érdekessége: Képes vízgömböket létrehozni a semmiből. Ezekkel kapja el áldozatát, melyet addig tart a gömbben, míg az meg nem fullad. Képes lélegezni a víz alatt, és ki tudja szűrni belőle a mérgező anyagokat.
Elem, amihez köthető: Víz


0 megjegyzés:

Sárkánytigris

14:35 Ádám 0 Comments


Besorolása: XX (ártalmatlan/szelídíthető)
Elterjedése: Sivatagok óázisaiban, ligetekben. Nem veszélyeztetett, de a vadonban igencsak ritka, legtöbb példánya a Mangrowe-erdőben él.
Megjelenése: Apró tömzsi lábain hengeres, vaskosnak tűnő, de izmos test található. Orrnyergén, homlokán, valamint feje tetején elszarusodott, kemény szarvak és tüskék meredeznek, akárcsak a farka végén. Szeme zöld vagy kék, pupillája keskeny, függőleges vonal. Mancsán éles karmok vannak, melyeket képes visszahúzni.
Táplálkozása: Kisebb emlősökkel táplálkozik, mellyeket a farka végén lévő tüskében termelődő méreganyaggal kábít el. Ebből a tüskéből a víz elemű fajtának kettő van, a tűz eleműnek egy. Mérge az emberre nem halálos, bár fájdalmas, ezért rosszullét, ájulás bekövetkezhet.
Színváltozatok: Mintázata hasonló a tigriséhez. Fekete-narancs-fehér, valamint fekete-kék-fehér színekben forful elő.
Érdekessége:
Tűz elemű: Képes tüzet gyújtani, amelynek hőmérsékletét, színét és formáját tudja befolyásolni. Le tud hűteni vagy fel tud melegíteni tárgyakat és élőlényeket.
Víz elemű: Képes vizet létrehozni a semmiből, aminek alakját és hőmérsékletét tudja változtatni. A víz alatt is tud lélegezni.
Elem, amihez köthető: Tűz és víz, de nem egy lényen belül


0 megjegyzés:

Sárkányróka

14:32 Ádám 1 Comments


Besorolása: XX (ártalmatlan/szelídíthető)
Elterjedése: Nagyon gyakori, megfelelő társ gyakorló elemi mágusoknak és kezdő varázslóknak, boszorkányoknak. Főként erdőkben élnek, de előfordulnak mocsaras, lápos területeken is.
Megjelenése: Feje kicsi, lapos, fülei hosszúak és hegyesek. Homlokát és pofáját szarvak és ékkőszerű kitüremkedések teszik egyedivé. Szemei a sárkányokéra hasonlítanak, pupillája függőleges csík. Mancsaink apró karmok, melyeket nem képes visszahúzni. Bundája vastag, dús, farka bozontos, vastag, hossza nagyjából megegyezik a testének hosszával.
Táplálkozása: Kisebb bogarakkal táplálkoznak, főleg azokat kedvelik, amiknek nagyon erős a kitinpáncéljuk, szeretik ropogtatni őket.
Színváltozatok: Általában sötét színűek, és változatos mintájúak, de a leggyakrabban barna, zöld, fehér, szürke, piros és narancs árnyalatokban fordul elő.
Érdekessége: 
Föld elemű: Megérzi a bogarakat a földben, nagyon jó a szaglása. Kisebb mértékben tudja mozgatni a növényeket (anélkül, hogy hozzájuk érne), de növekedésüket nem tudja manipulálni. Bizonyos mértékig fejlettségétől függően változtatni képes a föld minőségét.
Tűz elemű: Képes tüzet fújni, de csak kis méretű lángokat. Tud tűzgömböket létrehozni, és azoknak alakját, színét változtatni. Ezekkel a gömbökkel csalogatja magához zsákmányát.
Elem, amihez köthető: Föld és tűz, de nem egy lényen belül


1 megjegyzés:

Gryphos

14:19 Ádám 0 Comments

Besorolása: XXXXX (idomításra, szelídítésre alkalmatlan)
Elterjedése: Magas hegyvidéki területeken, barlangokban húzza meg magát. Főként párban vagy egyedül láthatók. Nem kedveli az embereket, nem ajánlatos közel menni hozzá.
Megjelenése: Sas fejű, oroszlán testű lény, mely éles karmaival és csőrével kapja el áldozatait.  Tollai pihések, majdnem szőrszerűek, nyakánál hosszabbak és erősebbek.
Táplálkozása: Ragadozó, főleg nagyobb madarakat, repülő lényeket kap el.
Színváltozatok: Csak szürke-fekete és fehér-fekete színekben fordul elő.
Érdekessége: Szárnyak nélkül képes repülni. Gyakran okoz vihart, melyekben a legtöbb villámot maga képezi. Tollai vízlepergetők, ezért már korábban is vadászták, de ritkán sikerült elkapni őket. Színeinek köszönhetőek könnyen összetéveszthető a viharfelhőkkel, és a szürkés hegyek között sem kirívó.
Elem, amihez köthető: Levegő, tűz, víz


0 megjegyzés:

Ursus

14:14 Ádám 0 Comments


Besorolása: XXXX (veszélyes, kezelése szaktudást igényel, csak magasan képzett varázsló vagy erős elemi mágus tud bánni vele)
Elterjedése: Mérsékelt övi lombhullató erdőkben, illetve hegyvidékek fenyőerdőiben.
Megjelenése: Medveszerű lény, melynek gerince mentén tüskék meredeznek. Mintái körkörösek, spirálisak. Karmai hosszúak, erősek, még az acél is átvágják.
Táplálkozása: Mindenevő, főleg halakkal és friss hajtásokkal, rügyekkel táplálkozik.
Színváltozatok: Kék-fekete, barna-fehér, zöld-sárga, szürke-fekete és fehér-fekete színekben létezik.
Érdekessége: A földet és a vizet használva fel tudja gyorsítani a növények növekedését, valamint víz erejét használja a halászatnál is. A tüzet csak kismértékben képes irányítani, apró lángocskákat és fényeket képez, amelyeket melegedésre vagy világításra használ.
Elem, amihez köthető: Tűz, föld, víz


0 megjegyzés:

Coronus

14:12 Ádám 0 Comments


Besorolása: XXX (képzett varázslóra, azonos elemű elementalistára nem veszélyes)
Elterjedése: Mérsékelt éghajlati övi füves pusztákon és lombhullató erdőkben él. Az év nagy részében egyedül vándorol, tavasszal azonban összeverődnek, csordákat alkotva eldöntik a hierarchiát a következő egy évre. Ez a párzásuknak az ideje is.
Megjelenése: Páratlanujjú patás állat, hosszú farokkal, hegyes fülekkel és hatalmas aganccsal. Szőre viszonylag hosszú, dús, gerince mentén tarajba rendeződik. Homlokrészén mintái pikkelyszerűek, testén körkörös mintákat láthatunk.
Táplálkozása: Növényevő, faleveleket, rügyeket, mohákat eszik. Szereti a fák ágaik rágcsálni.
Színváltozatok: Kék-fekete, fekete-fehér, fekete-szürke és sárga-fekete színekben fordul elő.
Érdekessége: Képtelen úszni, a víztől irtózik, ezért hiába képes a lebegésre, ha folyó, vagy tó állja útját, inkább megkerüli, semmiképp sem fölötte megy át. Kisebb mértékben fölrengések előidézésére, és kialudt vulkánok felélesztésére is képes, ezeket főleg tavasszal a hierarchia harcoknál mutatják be, mintegy erődemonstrációként.
Elem, amihez köthető: Föld, tűz, levegő


0 megjegyzés:

Lunari

14:08 Ádám 0 Comments


Besorolása: XXX (képzett varázslóra, azonos elemű elementalistára nem veszélyes)
Elterjedése: Sarkvidéki éghajlatot kedvelő faj, melyből a legtöbb példány főleg az Északi-sark és a sarkkör környékén figyelhető meg. Magányosan kóborolva és falkában együtt élve is láttak már példányokat.
Megjelenése: Farkashoz hasonló lény, melynek feje tetején, hátrahajló két szarva van. Ezeknek a vadászatban semmi hasznuk, főleg fogait, karmait és képességeit használja zsákmánya elejtéséhez. Bundája fekete, zöld vagy kék, minden esetben fekete mintákkal. Fejrészén különösen jellegzetes minták találhatók, melyek közül a legfeltűnőbb a szemét keretező két fehér csík.
Táplálkozása: Ragadozó, amely, ha egyedül vadászik, akkor kisebb és közepes méretű lényeket és állatokat kap el, míg, ha falkában vadásznak, akkor főleg nagyméretű célpontjaik vannak. Együtt könnyen leterítenek bármilyen állatot, és majdnem minden lényt. Természetesen a nagyon veszélyes bestiák, mint például a sárkányok ellen esélyük sincs.
Színváltozatok: Fekete-zöld vagy fekete-kék, egyes nagyon ritka példányai lila-fekete, illetve vörös-fekete színűek.
Érdekessége: A víz és levegő összehangolásának köszönhetően képes jégtüskéket képezni a levegőben, melyekkel kisebb zsákmányait megölni, a nagyobbakat megsebesíti, harcképtelenné teszi.
Elem, amihez köthető: Víz és levegő


0 megjegyzés:

Pekali

14:04 Ádám 0 Comments


Besorolása: XXX (képzett varázslóra, azonos elemű elementalistára nem veszélyes)
Elterjedése: Főleg a mérsékelt öv nedves kontinentális területein fordul elő, bár sok helyen már kihalt. Magyarországon is már csak rezervátumban található meg.
Megjelenése: A fiatal pekalik leginkább a birkákra hasonlítanak, azonban egy lényeges különbség a két faj között, hogy a pekalik homlokán szarv található. Szarva göcsörtös, hosszú és vékony, enyhén hátrahajló, fekete vagy barna színű. Korának előrehaladtával egyre jobban kifehéredik, hossza pedig elérheti a 40 cm-et is. Kölyökkorában szőre göndör, szemei nagyok és kerekre nyíltak. Később szőre hosszabb lesz és egyenes, szeme alakja furcsa, nyújtott formát vesz fel. Farka végén kialakul egy tüske, melyet elsősorban támadásra használ.
Táplálkozása: Mindenevő, bár jellemzőbben növényekkel táplálkozik, szívesen fogyasztja kisebb állatok húsát, amiket gyorsaságával és a farka végén lévő tüskével könnyen elkap.
Színváltozatok: Csak fehér színben fordul elő.
Érdekessége: A leggyorsabb elemi mágikus lényként van számon tartva, mely a levegő elemnek köszönhetően a szél gyorsaságával képes suhanni, valamint a vízen is tud járni. Mivel szarva és tüskéje erősen mágikus, korábban vadászták érte a pekalikat, amelyek mára a kihalás szélére kerültek.
Elem, amihez köthető: Levegő és víz0 megjegyzés:

Umpo

14:00 Ádám 0 CommentsBesorolása: XX (ártalmatlan/szelídíthető)
Elterjedése: Mérsékelt éghajlati övezetben, főleg füves pusztákon nagyobb csoportokat, nyájakat alkotva. Könnyen szelídíthető, de egyéni tartására kevés a példa. Főleg gazdálkodó varázslók tartják a teje, a szőre és szarvreszeléke miatt.
Megjelenése: Négylábú, páratlanujjú patás, melynek ismertetőjegyei a homloka közepén található csavart szarv, valamint a szeme körüli pöttyös minta. Felnőve testhossza elérheti a 60-65 cm-et, magassága a 45-50 cm-et. Jellegzetesen dús, vastag szőre néhány példánynak göndör. Fülei szélesek és hosszúak, szétállóak. A fiatal példányok mintázata még nem olyan erőteljes, a szarva körüli minta csak két éves korában kezd láthatóvá válni.
Táplálkozása: Növényevő, szívesen fogyaszt mohákat, füveket, kedvence a zöld koboldmoha.
Színváltozatok: Fekete-kék, rózsaszín-fehér, zöld-barna és szürke-fekete színekben fordul elő.
Érdekessége: A gazdálkodó varázslók közül sokan tenyésztik, elsősorban teje és szőre miatt. Tejében többfajta gyógyító anyag található, ezért elsősorban a gyógyászatban hasznosítják, de kellően krémes ahhoz, hogy sok sütemény és édesség alapanyaga legyen. Szőréből remek repülő szőnyegek készülnek. Szarvát évente kétszer megreszelik, az ebből származó port eladják, elsősorban élénkítő szerek alapanyaga.
Elem, amihez köthető: Föld és levegő


0 megjegyzés:

Tuzin

13:56 Ádám 0 CommentsBesorolása: XX (ártalmatlan/szelídíthető)
Elterjedése: Szubtrópusi és trópusi monszun éghajlatú területeken, esőerdőkben, illetve lombhullató erdőkben. Kisebb csoportokban élnek, nem ritkán emberek közelében.
Megjelenése: Kölyökkorában erősen majomszerű, alig tenyérnyi lény, melynek hosszú erős ujjai, elsősorban kapaszkodásra valók. Hegyes, elálló fülei fejlődése során nem nőnek tovább, így később már nem tűnnek olyan nagynak, sőt, a legtöbb lénynek olyan dús a szőre, hogy hallószerve nem is látszik tőle. A felnőtt lények akár 40-50 cm-esek is lehetnek, karmaik hosszabbak, a rajtuk lévő rovátkák elmélyülnek, egységes mintát alkotnak. Szemei színe változhatnak, akár különbözőek is lehetnek. Szőre színe kiszürkül (kölyökkorában zöld, barna vagy fekete), dúsabb lesz.
Táplálkozása: Növényevő, általában mágikus vagy más lények számára mérgező növényeket fogyaszt.
Színváltozatok: Csak szürke színben fordul elő, mintái feketék. Kölyökkorában leggyakrabban zöld, barna, fekete vagy szürke színű.
Érdekessége: Karmaival képes szikrát lobbantani, majd tűzgömböt létrehozni. Ezekkel a gömbökkel kommunikálnak egymással, változtatva annak alakját és színét. Egyébként az állat néma, hang kiadására nem képes, de, ha valaki (egy pyromágus) megtanulja különleges nyelvüket, képes lehet megértetni magát velük.
Elem, amihez köthető: Tűz és föld


0 megjegyzés:

Huskynyúl

13:53 Ádám 0 Comments

Besorolása: XXX (képzett varázslóra, azonos elemű elementalistára nem veszélyes)
Elterjedése: Viszonylag ritka állat, de még nem a veszélyeztetett, hanem a sebezhető kategóriában van. Mágikus erdőkben, füves pusztákon és ritkábban dombságok közelében él. Az átlag varázsló nem találkozhat velük, mert rendkívül félénk lény, bármilyen közeledésre azonnal szürke füstté változik. Csak olyan elemi mágus előtt jelenik meg, aki képes a levegő elemet manipulálni.
Megjelenése: A lény úgy néz ki, mint egy kutya és egy nyúl keveréke. Fekete, fehér és szürke foltjai a szibériai husky fajtához teszik hasonlatossá, míg hosszú fülei és bajsza egy nyuszi báját adják neki. Kéken villanó szemeiből pont négy található, kettő a homloka közepén. A kifejlett állat körülbelül 20 cm magas.
Táplálkozása: Kisebb rovarokat fogyaszt, de ha találkozik vele, a denevért is elkapja.
Színváltozatok: Szürke-fehér, valamint barna vagy krémszínű-fehér változatokban találkozhatunk vele. Szemei mindig kék színűek.
Érdekessége: A fajta jellegzetessége, hogy képes magából több kisebb lényt képezni, melyeknek helyzetéről mindig tud. Testét füstszerűvé alakítva egészen kis lyukakon át is tud közlekedni.
Elem, amihez köthető: Levegő


0 megjegyzés:

Rasek

13:50 Ádám 0 Comments

Besorolása: XX (ártalmatlan/szelídíthető)
Elterjedése: Általában mágikus erdőkben találkozhatunk velük, barlangok közelében. Elterjedésük átlagos, nem túl gyakori, de nem is ritka. Legtöbbször kisebb közösségekben, családokban élnek, de a páros szerveződés sem ritka. A rasekek egy életre választanak maguknak párt.
Megjelenése: Alakja a közönséges mosómedvééhez hasonlatos, ezért is hívhatják szivárványmedvének több helyen. A másik oka ennek puha bundájuk színe, mely bár nem túl változatos, mégis színpompásnak hat. Fülein és pofáján gyakran jelennek meg spirálos fekete minták, és persze akárcsak a közönséges mosómedvéknek, az ő farkuk is vastag, bozontos, keresztben fekete csíkokkal. Egyéb ismertetőjegyük még a szemük körüli fekete foltok, és a furcsa, szinte cincogó hang, amit kiadnak.
Táplálkozása: A csak föld elemhez kapcsolódó növényeket fogyasztja el, de ha csak kisebb bogarakat talál, azzal is megelégszik.
Színváltozatok: Zöld-sárga, színekben látták még csak eddig őket, de néhányan állítják, hogy kék és fehér színű is létezik, bizonyítani azonban ezt még nem sikerült.
Érdekessége: Képesek földmágiát használni, és ezzel a legkeményebb sziklába is utat tudnak maguknak vájni. Barlangjaikat maguk alakítják ki, bár vannak olyan rasekek is, amelyek az erdőben a föld alatt ássák ki lakóhelyüket. Ezek a lények képesek gyorsabb növekedésre bírni a kisebb növényeket, ezért nagyon hasznos lények olyanok számára, akik kertet gondoznak. Sok gyógynövény termesztő használ szelídített rasekeket üvegházaiban.
Elem, amihez köthető: Föld


0 megjegyzés:

Tűzróka

13:45 Ádám 0 Comments


Besorolása: XX (ártalmatlan/szelídíthető)
Elterjedése: Nagyobb mágikus erdőkben, illetve sárkányok közelében érzik jól magukat. Ennek ellenére nem ritkák, mert főleg tömegesen, azon belül kisebb csoportokat alkotva élnek.
Megjelenése: A közönséges rókára hasonlít, de füle hegyesebb, színe élénkebb, és változatosabb. Testét apró lángok fedik, melyek alvás közben kisebb, ébrenlétükkor nagyobb intenzitással égnek. Ezzel a képességévvel tudja elriasztani magától a rá vadászó ragadozókat. A testét borító lángok hőfokát is képes szabályozni, így lehet, hogy nem ég le tőlük az egész erdő.
Táplálkozása: Vadon élve kisebb állatokat, főleg madarakat és rágcsálókat fogyaszt, háziasított változata szinte bármilyen maradékot eltüntet.
Színváltozatok: A tűzróka szinte minden színben előfordul, kivétel a fehér, a barna és a szürke, valamint a teljes fekete, bár a legtöbb állat fekete csíkos, illetve egyéb mintázatú.
Érdekessége: Testét lángok fedik, melyeknek méretét és hőfokát képes szabályozni. Természetüknél fogva utálják a vizet, soha nem szabad egy tűzrókát nagy mennyiségű vízbe dobni, mert abba bele is halhat. Ennek ellenére tiszta állatok, lángjaikkal képesek bármilyen szennyeződést eltüntetni a bundájukról.
Elem, amihez köthető: Tűz


0 megjegyzés:

Podin

13:40 Ádám 0 Comments

Besorolása: XX (ártalmatlan/szelídíthető)
Elterjedése/élőhelye: Közepesen elterjedt lény, Ukrajna, Románia és Magyarország azok a helyek, ahonnan a fajt eredeztetik, ezért is itt maradtak fent leginkább. Ennek ellenére szám szerint Ausztriában található belőlük a legtöbb.
Megjelenése: Nem egy nagy testű, emlős állat. Két nagy fül, négy mancs, ölben elférő méret és sok szőr jellemzi. Farka csonka, alig észrevehető, hogy van. Feje jóval nagyobbnak tűnik, mint normál esetben, ez és kerekded alakja a koponyájának furcsa kialakulásából ered.
Táplálkozása: Növényevő, fogazata is erre alakult ki, kedvencei a nyári gyümölcsök, kifejezetten oda meg vissza van az aszaltakért is, kiváltképpen a mazsolát szereti.
Színváltozatok: Egy változata ismeretes, születésétől kezdve, egyetlen dolog változik, a szeme körüli folt. Ez a korával egyre nagyobbodik. Alap színe a kék, ezt a lila különböző árnyalatai díszítik. fülei, mancsai, hosszabb szőre a nyaka körül is ebben pompázik, valamint a "szemüveg" foltja is. Elszarusodott, mégis puha érzékelői fehérek mancsa alján és ujjai alulsó felén.
Érdekessége: Emocionális, de nem túl okos lény. Sokszor, sok módon, emberközelien is képes a kifejezésre: Tud sírni, simogat és bújik. A kis elem közeli pluszát az jelenti, hogy képes színes füstöt minden nélkül létrehozni, ezzel tud az elementalistákkal kommunikálni, hiszen alap hangadása eléggé megfejthetetlen.
Elem, amihez köthető: tűz


Bánkúti Izabella munkája

0 megjegyzés:

Célia

13:34 Ádám 0 Comments

Elnevezés: Célia (Célio is elterjedt a hímeknél)
Besorolása: X (unalmas)
Elterjedése/élőhelye: Elég gyakori élőlény Európában, Franciaországban van a legtöbb, innen terjedt el és Németország erdősségeiben is nagyobb populáció lelhető fel, de már Spanyolország is szép számmal tapasztalja jelenlétüket.
Megjelenése: 30-32 cm nagyságú, kb. 5-10 cm hosszú farokkal megáldott, leginkább a rágcsálókhoz közeli emlős állat. A bundája sűrű, puha és jól védi a hidegtől őt. Nagy fején, széles pofarész és hatalmas, mélyen ülő, fekete szemek vannak. Nagy füleivel a denevérekhez hasonlóan jól érzékeli a hanghullámokat, de nem annyira tökéletesen.
Táplálkozása: Fűféléket fogyaszt illetve lágy szárú növényeket, ritkábban magokat és gyümölcsöket.
Színváltozatok: Sötétebb fukszia színben pompázó, fekete csíkokkal díszített alapesetben, minél idősebb, annál több fehér kerül a szőrzetébe és mintázódik az arca is ezzel a színnel.
Érdekessége: Levegő segítségével képes hangokat kelteni, hangutánzólény. Bármelyik lény hangját képes lemásolni a megfelelő levegőmozgatással, akár ijesztésképpen nagy ragadozókét, madarakét is.
Elem, amihez köthető: levegő


Bánkúti Izabella munkája

0 megjegyzés:

Diggity

13:30 Ádám 0 Comments

Besorolása: XXX (képzett varázslóra, azonos elemű elementalistára nem veszélyes)
Elterjedése/élőhelye: Nagyon ritka, főleg Ázsiában és Indiában fordulnak elő. Az ott élő elementalisták különösen óvják a faj megmaradt példányait.
Megjelenése: Négylábú, szőrös, emlős állat. A hímet és a nőstényt csak végleges méretükben és alakjukban különböztethetjük meg leginkább. A hím minden esetben testesebb, nagyobb izomzattal rendelkezik és 60-70 cm magas is lehet, még a nőstény mindössze 40-50 cm, vékonyabb, valamivel kecsesebb alkatú. Súlya előbbieknek 80 kg is lehet, utóbbiaknak 65-70 kg vemhesen, egyébként 60-65 kg. Rendes, maradandó fogazatuk 2 éves korukra alakul ki, ekkor kezdik meg a vadászatot. Karmaikat folyamatosan koptatják, ugyanis nem tudják visszahúzni őket a párnácskákba, farkuk még olyan 10-15 cm-t növel rajtuk.
Táplálkozása: Ragadozó állat, maga ejti el ha természetes környezetében van az áldozatát, amik főleg rágcsálók, vagy kistestű emlősök. A magvak és növények fogyasztása az egészségükre károsító hatással lehetnek. (Az egyik enzimjük rosszul fejlődött ki és érzékenyek rá.)
Színváltozatok: Születésükkor élénk pirosak a csíkjaik, az orruk, a szájuk, ez azonban ahogy felnőnek és elérik a végleges méretüket fakulnak, és barnásak, egészen sötétbordóak lesznek.
Érdekessége: Különösen egyedi bundája miatt, ami a szőrmeruházat gyártók körében ismertek közül egyik legjobb, gyakran vadásszák, ettől is ilyen kevés lelhető fel belőle. Veszély esetén képes a növények manipulálására. (Óvóhelyet tud készíteni magának, de akár támadni is tud velük, oly módon, hogy az az ellenfélre tekeredve szorításával fogságba ejti, vagy éppen megvághatja, megsebesítheti velük őt.)
Elem, amihez köthető: föld


Bánkúti Izabella munkája

0 megjegyzés:

Ebilen

13:22 Ádám 0 Comments

Besorolása: XX (ártalmatlan/szelídíthető)
Elterjedése/élőhelye: Elég gyakori lény elemi mágusok körüli tavas, álló vagy folyó, édes vagy sós vizes vidékeken egyaránt, éghajlattól függetlenül szinte. (Egyesek sivatagi vidéken is megesküsznek felbukkanásukra, tekintve hogy szervezetileg nem kötődnek feltétlen vízhez, előfordulhat hogy igaz.)
Megjelenése: Egy kifejlett példány, nagyjából 40 cm hosszú lehet maximálisan, nemekre nem bonthatóak, hímnős állatok. A vízben való légzés kopoltyúval történik, a szárazföldön való légzésük pedig az önnedvesítésüknek hála a hajszálerekkel bőségesen átjárt köpenyüregtüdővel történik. Kívülről színes tollazat borítja, elnyújtott testéből négy végtag alakult ki, melyek három, puha ujjszerűségben végződnek.
Táplálkozása: Apró férgekkel, valamint nedvességet jól raktározó növényekkel táplálkozik.
Színváltozatok: Egy változata ismeretes, amely a szivárvány minden színben pompázik, egészen fiatal korától kezdve, ahogy idősödnek,úgy lesznek egyre élénkebbek színileg a tollaik.
Érdekessége: Alapvetően víz az éltetője, de különleges önnedvesítése miatt teljesen jól elél vízen kívül is. Elhullajtott tollaival írni lehet, hiszen a benne raktározódó víz kellően sűrű, hogy a lapon ne elfolyjon és eláztassa, hanem fennmaradjon a kívánt formában. Amilyen színű, olyan lesz az írott szöveg/ rajzolt minta is.
Elem, amihez köthető: víz


Bánkúti Izabella munkája

0 megjegyzés:

Camellus

13:17 Ádám 0 Comments

Besorolása: XXX (képzett varázslóra, azonos elemű elementalistára nem veszélyes)
Elterjedése/élőhelye: Ez a faj Délnyugat-Ázsiában és Ausztrália száraz és sivatagos területein él meg kisebb csoportokban, vagy magányosan, de egyre kevesebb lelhető fel belőlük. Rezervátumokban megtalálhatóak Európában is, de nehezen alkalmazkodnak más klímához, bár sikeresen. Félénk és rideg lény, bár békés a természete, így emberhez szoktatható.
Megjelenése: Páros ujjú patás állat, születéskor méretük akkora, mint egy közepes méretű rágcsálóé, a felnőtt egyedek mérete azonban 40-45 cm is lehet. Hátukon egy púp emelkedik ki, amiben felhalmozott táplálékot raktároz az állat, ezért elég jól bírja állandó táplálékszerzés nélkül. Puha, gyapjas szőr borítja az állatot, ami színe születésüktől kezdve 1-2 éves korukig változik.
Hím és nőstény egyed alapjaiban nem tér el nagyban, bár utóbbi kisebb termetű, rövidebb szőrű és általában világos szempárral születik és él.
Táplálkozása: Lágyszárú növényeket, zsíros és olajos magvakat fogyaszt, valamint nagy nedvességtartalmú elemi mágikus növényeket.
Színváltozatok: Születésükkor piszkos fehér színűek barna foltokkal, később barna-fehér; teljesen barna (legritkább); barna-szürke (legelterjedtebb); teljesen szürke lehet a bundájuk, ahogy nőnek.
Érdekessége: Patájuk párnás, hogy minél kevésbé süppedjenek bele a homokba, valamint elég széles is, hogy képesek legyenek úszni. Orruk és fülük becsukható, a természetes környezetükben őket érő homokviharok miatt, valamint víz elleni védekezésként is élnek ezzel a lehetőséggel. A legközelebb egy hydro-vagy terromágus tud hozzájuk kerülni. Különleges képessége, hogy képes a majdnem teljesen elhalt növények helyrehozására nyálával, valamint vízbuborékokat kibocsátani, amik különböző színűek, ezzel kommunikál a köhögéshez hasonló hangkiadáson túl.
Elem, amihez köthető: víz, földBánkúti Izabella munkája

0 megjegyzés:

Raffi

13:11 Ádám 0 CommentsBesorolása: XXX (képzett varázslóra, azonos elemű elementalistára nem veszélyes)
Elterjedése/élőhelye: Afrikában őshonos állat, amelyet többször próbáltak Európában, egyelőre sikertelenül, honosítani. Kedveli a mágikus környezetet, vonzza őt az. Kis számban, nagyon ritkán fellelhetőek Európai rezervátumokban. Az éghajlati igényeik miatt különös figyelmet igényel megfelelő élőhely kialakítása számukra. Társas állatok, így egészen könnyen kezdenek el ragaszkodni az emberekhez is.
Megjelenése: Négy lábú, patás állat, megnyúlt nyakkal, két szarvval, oldalra elálló fülekkel és kissé kiugró orral. Minden példánya foltos, de a szőrzet színének árnyalata, a foltok méretei eltérhetnek egyedenként. Az állat fara látványosan alacsonyabban van, mint a mara, ezt hosszabb első lábai eredményezik. Nincs eltérés hím és nőstény egyed között.
Táplálkozása: Főleg mágikus növényeket és magokat fogyaszt, de ha hozzájut, akkor vulkáni hamut és törmelékkőzeteket is.
Színváltozatok: Minden esetben világos bunda, sötét foltokkal, szarvval és pofaszőrrel. Leggyakoribb a homokszínű, a sárgás valamint a barna, a foltjaik a sárgától a sötétvörösig változnak. Születésüktől fogva ezeket a színeket viselik.
Érdekessége: Képes szarvaival hőt generálni, amitől már majdnem égető forróságú lesz a levegő körülötte. Foltjai izzanak, ha az őt birtokló elemi mágusra közeli veszély fenyeget, valamint érzékenyen érinti a nedves és hideg környezet, irtózik a víztől. Tipikus betegsége ezen állatoknak az őszi és téli időszakban a vizesedés, aminek következtében képtelen a jelzésre foltjaival, elgyengült és fáradékony, valamint két szarván a szőr kifehéredik.
Elem, amihez köthető: tűz


Bánkúti Izabella munkája

0 megjegyzés:

Hirque

13:04 Ádám 0 Comments

Besorolása: XXX (képzett varázslóra, azonos elemű elementalistára nem veszélyes)
Elterjedése/élőhelye: Főleg erdős, mocsaras területeken fellelhető. Késő ősszel a hegyekbe vonul, hogy ott vészelje át a lenti hideg időszakot, s csak kora tavasszal "költözik" vissza eredeti helyére.
Megjelenése: Tulajdonképpen olyan, mint egy kecske unikornis szarvval. Egész nagy testű lény, a kifejlett állat szarvával együtt 60 centiméter, amiből 10 az állat fejéből kinövő kis csontocska. Barna és fehér színek keverednek durva szőrén, amely nem éppen simogatásra való. Hátán a fejétől húzódó barna folt mellett pöttyök helyezkednek el, feje hátsó része csíkos, fehér bolyhos farka egy nyusziéra emlékezteti a ránézőket. Patája furcsa, négy kis barna bütyökben végződik, ami segít neki a mocsárban való közlekedésben.
Táplálkozása: Vízipocokkal, csigákkal táplálkozik, valamint a mocsárban élő rovarokkal, kisebb pókokkal.
Színváltozatok: Csak barna színben fordul elő.
Érdekessége: Kapcsolatba tud lépni egyes mocsárban élő lényekkel, mint például a menyétekkel, de akkor is csak pár percre és nem is igazán hasznos, hiszen többnyire egyedül tartózkodik (mármint a Hirque) .
Elem, amihez köthető: Föld
Nemes L. Izabella munkája

0 megjegyzés:

Ophus

12:58 Ádám 0 Comments

Besorolása: XX (ártalmatlan/szelídíthető)
Elterjedése/élőhelye: Hegyvidéki területeken, valamint törpefenyők alkotta erdőkben fellelhető, ritkán bukkan fel máshol.
Megjelenése: Alakja a mára már kihalt gyapjas mamutéhoz hasonló gyakorlatilag miniatűr változatban. A kifejlett példányok tenyérméretűek, ormányuk maximum tíz centiméteres lehet. Patái egész nagyok testéhez képest, agyarai közül a bal nyolc centiméteresre, míg a jobb tizenegy centiméteresre nő meg. Szőre puha, selymes annak ellenére, hogy talán néha nem is tűnik annak.
Táplálkozása: Növényevő, főleg magvakkal és gyökerekkel táplálkozik, valamint kedveli az árpát is.
Színváltozatok: Csak barna színben fordul elő.
Érdekessége: Dobbantással képes kisebbfajta földrengést létrehozni, amelyet az emberek ugyan nem igazán érzékelnek, kihatással lehetnek más elemi és nem elemi lényekre is. Ilyenkor az állatok megdermednek, zavarodottá válnak pár pillanatra. Szorult helyzetben ilyenkor jó menekülési lehetőséget kínál a földrengés utáni pillanatokban.
Elem, amihez köthető: Föld
Nemes L. Izabella munkája

0 megjegyzés:

Dvojf

12:50 Ádám 0 Comments

Besorolása: XX (ártalmatlan/szelídíthető)
Elterjedése/élőhelye: Európa 
Megjelenése: Nagyjából egy maine coon macska méreteivel egyezik meg, formára is hasonló, macskaszerű. Farka akár másfélszer olyan hosszú is lehet, mint a teste. Hosszú, dús szőr borítja. A hímek farkán csavart szarvszerűség, fejükön, farkukon és nyakszirtjükön pillangószárnyakra hasonlító lebenyek, ezekből kiálló tüskék találhatóak. Míg a lebenyek az egyensúlyozást segítik, a tüskék segítik a tájékozódásban. Ránézésre félelmetesnek tűnhet (de nem támad, csak ha védekezik).
Táplálkozása: Kisebb madarakkal, rovarokkal táplálkozik, kedvenc desszertje a száraz falevél, kis botok és a forró tej.
Színváltozatok: Fekete bunda, zöld és kék oldal-, pofa-, mellkasszőrrel. Más színben még nem találkoztak vele.
Érdekessége: A nemben megegyező emberekkel szemben tartózkodóak, az ellenkező neműekkel kimondottan kedvesek (személyiségtől is függ) - tehát a nőstények egy nővel nem jönnek ki olyan jól, mint a hím egy nővel -.
Pillangó-lebenyeit az egyensúly-erősítő bájitalokban használják (ezek visszanőnek egy idő után, de ettől még nem kell levágni), tüskéiktől megszabadítani tilos őket, mert onnantól kezdve nem érzékelik a területet maguk körül.
A hímek farkán levő kemény szarvrész annyira kemény, hogy könnyen tudnak vele törni, zúzni.
Elem, amihez köthető: Föld és tűzAnnelie Freya Merkovszky munkája

0 megjegyzés:

Sunki

12:42 Ádám 0 CommentsBesorolása: XXX (képzett varázslóra, azonos elemű elementalistára nem veszélyes)
Elterjedése: A mérsékelt és a hideg éghajlati övben fordulnak elő leggyakrabban, Európában és Amerika északi államaiban őshonosak. Általában hegyek, vagy vízpartok lakói. Társulásban ritkán láthatóak, magányosan élnek, csak párzás idején járnak 2-4 fős csapatokban.


Megjelenése: Macskaszerű lény, ám varázstalan hasonmásánál kisebb, mérete nagyjából egy még fejlődésben levő macskáéhoz hasonlatos. Nyaka rövid, teste zömök, fülei hegyesek. Teste bozontos farokban végződik, amelynek mérete nagyjából megegyezik a testhosszával. Egész testét sűrű bunda borítja, pofáján színátmenetek figyelhetők meg, bajusza rövid. Karma és fogai rendkívül élesek, a vadon élő példányok előszeretettel támadnak rá az arrajárók lábára.
Táplálkozása: A sunki ragadozó faj, amely nálánál kisebb rágcsálókra és madarakra vadászik, ínségesebb időkben azonban nem veti meg a rovarok fogyasztását sem. Vadászáskor karmai és fogai mellett éles szaglását és látását hívja segítségül a zsákmány felkutatásában és elkapásában. Háziasítva általában ételmaradékot, húsokat fogyaszt.
Színváltozatok: A víz elemet manipulálni képes egyedek sötétlila-kék színekben pompáznak, a levegő eleműek a világosabb, rózsaszín-fehér példányok. Ritkán előfordulhat, hogy a két elem keveredik egy állatban, ekkor szürke-fehér a színe.


Érdekessége: 
Víz elemű: Kifejezetten ellenségesen viselkednek a tűz elemű állatokkal, farkukat felborzolják, támadó pozíciót vesznek fel közeledtükre és fújó hangot hallatnak. Képesek manipulálni a vizet, akár nagyobb mennyiséget is, illetve vizet tudnak fakasztani a semmiből is.
Levegő elemű: Láthatatlanná tud válni a levegő manipulálásának segítségével, illetve 1-2 méter magasságig képes felrepíteni saját magát a levegőbe.
A két elemmel bíró sunkik képesek keverten használni az elemeiket. Ki tudnak vonni vizet a levegőből, illetve víz alatt és oxigénhiányos környezetben sem fulladnak meg. Jól kijönnek a más elemű lényekkel is.
Elem, amihez köthető: Víz, levegő

Kiva Faraday munkája

0 megjegyzés: